Articles >Author>Ian Johnson

  • September 01, 2011|Ian JohnsonMiddle East Quarterly

    Niedoceniani islamiści europejscy

    Na początku 1959 roku w wyniku niewielkiej operacji wywiadowczej przeprowadzonej przez byłe Niemcy Zachodnie dokonano sensacyjnego odkrycia: chodziło o zmowę USA z Bractwem Muzułmańskim. Według zachodnioniemieckich źródeł – dwóch byłych żołnierzy

  • September 01, 2011|Ian JohnsonMiddle East Quarterly

    Europe's Underestimated Islamists

    In early 1959, a small West German intelligence operation stumbled over a sensational find: U.S. collusion with the Muslim Brotherhood. According to the West German sources—two ex-Wehrmacht soldiers who were in Washington's pay but still felt...